Bảo hiểm kĩ thuật

Bảo hiểm Kỹ thuật là bảo vệ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với công trình xây dựng/ ​lắp đặt, máy móc thiết bị, tài sản hiện hữu,… và trách nhiệm bồi thường theo luật định đối với các thương tổn thân thể và thiệt hại về tài sản cho bên thứ ba.

Hãy trao đổi với đại lý bảo hiểm của bạn hoặc liên hệ 0915.142.000 để​ được tư vấn miễn phí bởi một chuyên viên bảo hiểm doanh nghiệp. Bảo Hiểm Rẻ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp với mức phí cạnh tranh.​​​